اطلاعات حمل و نقل

سفارشات در زیبایی سبز برای سراسر ایران قابل ارسال است . نحوه ارسال سفارشات به دو صورت پست پیشتاز و پست سفارشی انجام میپذیرد.
روشها، هزینه و مدت زمان ارسال:
سفارشات در شهرستان مهاباد صرفا توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
در سایر استان ها نیز از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردند.

هزینه ارسال
هزینه ارسال برای روش پستی بصورت مکانیزه و بر اساس وزن کالا یا کالاها و شهر مقصد، محاسبه و در هنگام ثبت سفارش به مشتری نمایش داده می شود.
سفارش های شهر مهاباد
مدت زمان تحویل کالاها در شهر مهاباد ۱ یا ۲ روز کاری میباشد.
سفارش هایی نهایی شده باشند و قرار است از طریق پست ارسال گردند، در روز کاری بعد تحویل شرکت پست خواهند گردید.
شرکت پست  نیز بسته به مقصد کالا، با توجه به جدول زیر تحویل داده میشود.
مقایسه مختصر ارسال به روش پست پیشتاز و پست سفارشی بدین ترتیب می باشد :